previous step up next

8. Strabon, Fragment aus dem 7. Buch der Geographica

Inv. Nr. 5861 Recto12,0 x 8,5 cmVerso unbeschrieben
2./3. Jh. n. Chr.Herkunft unbekannt
  • Abb.: ZPE 9, 1972, Tafel VIb
  • Ed. pr.: B. Krebber, ZPE 9, 1972, 204-221;
    ZPE 10, 1973, 188; vgl. R. Merkelbach, ZPE 10, 1973, 194-196; W. Luppe, Die Verfluchung der Methonaier, APF 40, 1994, 115-118.
  • Abbildung:

    5861r