Tüzük    

§ 1- Derneğin adı ve yeri § 9- Yönetim Kurulunun Yetki Alanı
§ 2- Derneğin amaçları § 10- Mali Denetim
§ 3- Üyelik § 11- Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı
§ 4- Üyeliğin sona ermesi § 12- Dernek Genel Kurul Görevleri
§ 5 - Aidat § 13-Dernek Genel Kurulunda karar alinması
§ 6- Dönem § 14- Tutanaklar
§ 7- Derneğin Organları § 15- Tüzüğün değiştirilmesi
§ 8- Yönetim Kurulu § 16- Derneğin feshedilmesi

 

§ 1- Derneğin adı ve yeri

§ 2- Derneğin amaçları                 

§ 3- Üyelik

§ 4- Üyeliğin sona ermesi           

§ 5- Aidat

§ 6- Dönem                         

§ 7- Derneğin Organları                   

§ 8- Yönetim Kurulu

§ 9- Yönetim Kurulu Yetki Alanı

§ 10- Mali Denetim                              

§ 11- Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı

§ 12- Dernek Genel Kurul Görevleri               

§ 13- Dernek Genel Kurulunda karar alınması

§14- Tutanaklar                                

§15- Tüzüğün Degiştirilmesi

§16- Derneğin feshedilmesi