previous step up next

60. Sappho (?)

Inv. Nr. 8 Recto3,7 x 4,7 cmVerso unbeschrieben
2. Jh. n. Chr.Herkunft unbekannt
  • Ed. pr.: R. Merkelbach, ZPE 13, 1974, 214.
    D. L. Page, Supplementum Lyricis Graecis, Oxford 1974, S 476, S. 150.
  • Abbildung:

    8r