Clara Wieth commenting on her fan mail


Clara Pontoppidan: Eet liv – mange liv. Første halvdel: til 1925. Copenhagen: Steen Hasselbalch, 1965 [1949/50], pp. 210, 218.

»Oh, hvad fik man ikke af spændende breve og billet-doux’er med hyldest til ens blondhed og nordisk følemåde.«

»Oh, what a lot of exciting letters and billet-douxs one got celebrating your blondness and Nordic sensibilities.«

»Til Carlo og mig væltede det ind med ros, brev, velvillie fra bog­staveligt alle verdenshjørne.«

»Carlo and I were inundated with praise, letters and goodwill from literally every corner of the world.«

Fanbrief 7