Olof Appelqvist, 13.4.1920, to Asta Nielsen

(English translation and biographical information about the letter writer at the bottom of the page)


Norrköping 4/3 1920

Högt ärade fru Nielsen!

Först och främst får jag bedja Er ursäkta min djärvhet att skriva till Er, ehuru jag är Er fullständigt obekant. Jag vill endast tacka Er för den glädje Ni skänkt mig genom Edra filmer. Det finns inte någon film som en kan jämföra med Edra ty de stå högt över alla andra. De kvällar jag sett Er på den vita duken äro bland de angenämaste i hela mitt liv. Min högsta önskan har alltid varit att en gång få se Er på den verkliga revuen. Tyvärr lär jag nog aldrig mer få se Er varken på den vita duken eller på revuen och det grämer mig ofantligt. Ser Ni, saken är den att jag har lungsot och antagligen inte har så lång tid kvar här i livet. Om Ni visste hur det känns att tvingas kasta studier och allt över bord och endast vänta på döden, när man är ung och knappast har börjat leva. Nåja, det där kan ju inte intressera Er, men jag rår inte för att jag ibland blir litet bitter. Nu har jag en bön till Er. Skulle Ni, som ett minne av Er och de lyckligaste stunderna i mitt liv, vilja skänka mig en näsduk som Ni burit i en filmroll, så skulle Ni ännu en gång göra mig mycket lycklig. Om Ni tycker att min bön är ogrannlaga får jag ännu en gång bedja Er förlåta mig, men jag skulle bli mycket glad om jag fick detta personliga minne av världens största filmskådespelerska. I förhoppning att Ni förlåter mig.

Er uppriktige beundrare

         Olof Appelqvist

adr.
N. Rådstugatan 20
Norrköping
Sverige 


Norrköping 4/3 1920

Honorable Mrs. Nielsen!

First of all, I must ask you to excuse my boldness in writing to you, even though I am a complete stranger to you. I only wish to thank you for the pleasure you have given me through your movies. There is no movie that can be compared to yours, for they stand high above all others. The evenings I have seen you on the screen are among the most pleasant in my whole life. My greatest wish has always been to see you once in the real revue. Unfortunately, I will probably never again see you either on the screen or in the revue, and that saddens me immensely. You see, the thing is that I have pneumonia and probably don't have long to live. If you knew how it feels to have to throw studies and everything overboard and just wait for death, when you are young and have hardly begun to live. Well, that may not interest you, but I can't help feeling a little bitter at times. Now I have a prayer for you. If you would give me a handkerchief that you wore in a movie role as a souvenir of you and the happiest moments of my life, you would once again make me very happy. If you think my request is inappropriate, I beg your forgiveness once again, but I would be delighted to receive this personal memento of the world's greatest film actress. In the hope that you will forgive me.

Your sincere admirer

         Olof Appelqvist

address
N. Rådstugatan 20
Norrköping
Sweden 


Biographical information: The letter writer is probably Sven Olof Appelqvist, born 1901 in Västervik Kalmar län, son of harbour worker Olof Appelqvist Olsson, born 1868, and Hilma Annette Eugenia Danielsson, born 1863. Olof Appelqvist's year of death is unknown at the moment, but can certainly be determined in the course of the project.

letter from Olof Appelqvist

(University Library, Lund, Asta Nielsen collection)