AB ADALET DİVANI TÜRK VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ KARARLAR

9 Mart 2001 tarihi itibariyle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı vatandaşları ile ilgili olarak
toplam  20 karar almıştır. Bunların 17’ si  1/80 sayılı OKK ile,  
2’si 3/80 sayılı OKK ile, 1 tanesi de Katma Protokol ile ilgilidir.

1.  DEMIREL KARARI   (C-12/86; 30 Eylül 1986) B.   3/80 SAYILI  OKK HÜKÜMLERİNİ YORUMLAYAN KARARLAR
2.  SEVİNCE KARARI   (C-192/89; 20 Eylül 1990) 18.  TAFLAN (MET) KARARI      (C-277/94; 10 Eylül 1996)
3.  KUŞ KARARI   (C-237/91; 16 Aralık 1990) 19.  SEMA SÜRÜL KARARI      ( C-262/96;    04.05.1999)
4.  EROĞLU KARARI   (C-355/93; 5 Ekim 1994)  
5.  BOZKURT KARARI   (C-434/93; 6 Haziran 1995) C. KATMA PROTOKOLÜ YORUMLAYAN KARAR
6.  TETIK KARARI   (C-171/97; 23 Ocak 1997) 20.  SAVAŞ KARARI       (C-37/98;  11.05.2000)
7.  KADIMAN KARARI   (C-135/95; 17 Nisan 1997)   
8.  EKER KARARI   (C-386/95; 29 Mayýs 1997) V. DİVANIN DİĞER ÜLKELER VATANDAŞLARIYLA İLGİLİ OLARAK 
9.  KOL KARARI   (C-285/95;  5 Haziran 1997) ALDIĞI VE VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ DAVALARDA 
10. ERTANIR KARARI   (C-98/96; 30 Eylül 1997) EMSALI TEŞKİL EDEBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN BAZI KARARLARI
11. GÜNAYDIN KARARI   (C-36/96; 30 Eylül 1997) 1.  DAFEKI KARARI       (C-336/94)
12. AKMAN KARARI   (C-210/97; 19 Kasim 1998) 2.  BABAHENIN KARARI     (C-113/97)
13. BIRDEN KARARI   (C-1/97; 26 Kasim 1998) 3.  MOLENAAR  KARARI     (C-160/96)
14. Ömer/Çaglar/Melike NAZLI KARARI   (C-340/97; 10.02.2000) 4.  DECKER VE KOHL KARARLARI     (C-120/95; C-158/96)
15. KOÇAK/ÖRS KARARI   (C-102/98; 14.03.2000) 5.  SALA KARARI     (C-85/96)
16. ERGAT KARARI    (C-329/97;  16.03.2000)
17. SAFET EYÜP KARARI   (C-65/98;  22.06.2000)